Prawo i Sprawiedliwość przeciwko spalarni odpadów w Krośnie

Dodano dnia: 04.01.2017


Życzenia na Nowy Rok 2017

Dodano dnia: 04.01.2017


Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Dodano dnia: 23.12.2016Wystąpienie premier Beaty Szydło ws. awantury opozycji w Sejmie 16 XII

Dodano dnia: 17.12.2016Warszawa: posiedzenie władz okręgowych PiS i marsz pamięci Ofiar 13 XII

Dodano dnia: 15.12.2016

We wtorek 13 grudnia br., przed marszem pamięci Ofiar zamordowanych przez komunistów w stanie wojennym, odbyło się w Warszawie inauguracyjne posiedzenie władz okręgowych Prawa i Sprawiedliwości w okręgu Krosno. W pierwszym posiedzeniu Zarządu Okręgowego wzięło udział 30 osób. Członkowie Zarządu ponownie wybrali posła Piotra Babinetza, który otrzymał 29 głosów, wiceprezesem Zarządu (poprzednio w 2007 r. i 2012 r.). Drugim wiceprezesem wybrano posłankę Annę Schmidt-Rodziewicz (21 głosów). Sekretarzem został Wojciech Rzeszutko (29 głosów), a skarbnikiem Grzegorz Nieradka (27 głosów). W drugiej części posiedzenia swoją roczną pracę w rządzie przedstawili wiceministrowie z Podkarpacia: Jerzy Kwieciński i Adam Hamryszczak (obaj z Ministerstwa Rozwoju), Aleksander Bobko (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Dawid Lasek (Ministerstwo Sportu i Turystyki) oraz Maria Fajger (wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) i Andrzej Wyczawski (członek zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+). W dalszej części spotkania goście odpowiadali na pytania członków Zarządu dotyczące zamierzeń rządu na przyszły rok.Obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Dodano dnia: 12.12.2016

Uroczystości pamięci Ofiar stanu wojennego w Krośnie rozpoczną się Mszą Świętą w krośnieńskiej Farze o godz. 18.oo, która zostanie odprawiona w intencji zamordowanych i represjonowanych przez komunistów. Po Mszy św. spotkanie zorganizowane przez Klub Inteligencji Katolickiej pt. "Prawda o stanie wojennym 13 grudnia 1981 r. i jego wpływ na czasy współczesne". Zapraszają ks. proboszcz dr Andrzej Chmura i poseł Piotr Babinetz.Krosno: II tura IV Zjazdu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości

Dodano dnia: 28.11.2016

W sobotę 26 listopada 2016 r. odbyła się w Krośnie II tura IV Zjazdu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości z udziałem 392 delegatów reprezentujących dwanaście powiatów okręgu Krosno-Przemyśl. Obrady otworzył, witając wszystkich uczestników, poseł Piotr Babinetz i odczytał list Prezesa Jarosława Kaczyńskiego skierowany do zgromadzonych. Głównym celem zjazdu był wybór władz okręgowych Prawa i Sprawiedliwości: prezesa Zarządu, jego dwudziestu członków i dwóch osób do składu Regionalnej Komisji Rewizyjnej w Rzeszowie.


Prezesem Okręgu nr 22 - Krosno wybrano ponownie Marszałka Sejmu - Marka Kuchcińskiego, którego poparło 359 osób, czyli otrzymał 94% głosów (przy 19 przeciw i 3 wstrzymujących się). W wyborach do Zarządu Okręgowego zgłosiło się 41 kandydatów, a do komisji rewizyjnej 4 kandydatów. Decyzją uczestników Zjazdu do Zarządu Okręgowego PiS z miasta Krosna zostały wybrane dwie osoby: Krzysztof Babinetz (161 głosów) i Paweł Krzanowski (130 głosów), zaś z powiatu krośnieńskiego-ziemskiego trzy: Jan Pelczar (gm. Rymanów, 183 głosy), Grzegorz Nieradka (gm. Iwonicz-Zdrój, 170 głosów) i Zygmunt Ginalski (gm. Jedlicze, 150 głosów). Do czteroosobowej podkarpackiej komisji rewizyjnej wybrano przedstawicielkę miasta Krosna, Małgorzatę Wołek (172 głosy). Pełny wykaz nowowybranych władz okręgowych Prawa i Sprawiedliwości, w składzie których są także obydwaj posłowie Piotr Babinetz i Stanisław Piotrowicz oraz Marcin Józefowicz, znajduje się w zakładce: Zarząd PiS Okręgu.

Zdjęcia: pissanok.pl i marekkuchcinski.pl.Dobry Rok rządów Prawa i Sprawiedliwości

Dodano dnia: 18.11.2016

Dzisiaj, w piątek 18 listopada 2016 r., mija dokładnie rok od uzyskania w Sejmie RP wotum zaufania przez rząd premier Beaty Szydło. We wtorek odbyła się konferencja Dobry Rok, podsumowująca 12 miesięcy prac rządu. Następnie na 30. posiedzeniu Sejmu RP przyjęto bardzo ważne ustawy realizujące programowe zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości z ubiegłorocznej kampanii Prezydenta Andrzeja Dudy oraz kampanii parlamentarnej PiS. Poniżej zamieszczamy informacje o przyjętych w środę ustawach opublikowane na stronie internetowej Sejmu RP:

Obniżenie wieku emerytalnego
W głosowaniach Izba uchwaliła nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja obniża wiek emerytalny do tego sprzed reformy, która wydłużyła i zrównała do 67. roku życia wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosić 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Zmiany obejmą zarówno osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym (ZUS), jak i rolników (KRUS). Nowelizacja likwiduje emerytury częściowe, które miały łagodzić podwyższenie wieku emerytalnego. Aktualnie przysługują one kobietom mającym 62 lata i 35 lat stażu pracy oraz mężczyznom w wieku 65 lat z 40-letnim stażem pracy. Osoby korzystające z tej możliwości otrzymują połowę świadczenia emerytalnego, które pobierałyby przechodząc na emeryturę w wieku 67 lat. Nowelizacja zawiera przepis przejściowy związany z likwidacją emerytur częściowych. Przywraca też rozwiązanie, zgodnie z którym objęcie ubezpieczonego gwarancją otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego będzie uzależnione od osiągnięcia 20 lat okresu składkowego dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej
Posłowie przyjęli również nowelizację ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym celem nowych przepisów jest utworzenie od 1 stycznia 2017 r. nowego, samodzielnego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – wojsk obrony terytorialnej (WOT) oraz zbudowanie w jego ramach nowego rodzaju czynnej służby wojskowej jaką będzie Terytorialna Służba Wojskowa (TOW). Oddziały WOT mają powstać w każdym powiecie i składać się z kilkuset odpowiednio wyposażonych i wyszkolonych żołnierzy-ochotników. Nowelizacja nakłada na szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i podległych im WKU obowiązek koordynacji czynności związanych z zapewnieniem zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego WOT. Nowelizacja przewiduje możliwość dopuszczenia do służby w wojskach OT ochotników z wojskową kat. D, co pozwoliłoby na rekrutowanie ochotników z wiedzą specjalistyczną, przydatną dla tego rodzaju wojsk. Ustawa wprowadza pojęcie żołnierza OT, który może pełnić swoją służbę wojskową stale, w tym rotacyjnie, stawiając się w jednostce w ściśle określonych dniach bądź też dyspozycyjnie - pozostając w dyspozycji swojego dowódcy. Czas pełnienia służby żołnierza wynosić ma od roku do 6 lat z możliwością przedłużenia. Żołnierzowi OT będzie przysługiwało świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy. MON gwarantuje dodatkowo uposażenie w związku z trybem pełnienia służby. Nowelizacją zajmie się teraz Senat.

Źródło: sejm.gov.pl; zdjęcie: pis.org.pl.Via Carpatia to ogromna szansa dla Polski i Europy

Dodano dnia: 18.11.2016

- Via Carpatia jest szansą dla regionu podkarpackiego, ale także dla całej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej - powiedziała Premier Beata Szydło podczas konferencji „10 lat Deklaracji Łańcuckiej - Via Carpatia dziś, wyzwania na przyszłość” w Łańcucie. - Jest szlakiem, który ma niezwykle ważne i strategiczne znaczenie - dodała. - Chcemy, by Europa Środkowo-Wschodnia otworzyła się na świat i rozwijała się, bo dobrze rozwinięta Europa Środkowo-Wschodnia to także gwarancja większego bezpieczeństwa tego rejonu. (…) Jestem przekonana, ze Via Carpatia będzie miała znaczenie strategiczne dla polityki europejski - mówiła Premier Szydło.
Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk zaznaczył, że projekt Via Carpatia jest jednym z najważniejszych w Europie. - Zależy nam na tym, by sprawa Via Carpatia była tematem żywym na forum krajowym oraz europejskim. Jest to jeden z najważniejszych projektów komunikacyjnych dla Polski i Europy - powiedział.
Na konferencji obecny był również Europoseł Tomasz Poręba. - Droga Via Carpatia powinna być zapisana jako strategiczna w sieci dróg Unii Europejskiej. (…) Finansowanie tego projektu jest zapewnione. Mamy przychylność rządów krajów wokół Via Carpatia, Rady Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. (…) Jestem przekonany, że droga Via Carpatia powstanie. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczyniają - zaznaczył. - Projekt Via Carpatia w końcu stał się flagowym projektem polskiego rządu. Dla Polski to ogromne wyzwanie, ale i szansa na wyrównanie szans rozwojowych - powiedział Europoseł Poręba.
Premier Beata Szydło odwiedziła Zamek Lubomirskich i Potockich, złożyła wieniec pod pomnikiem upamiętniającym Ofiary Holocaustu i ich anonimowych Wspomożycieli oraz zapaliła znicz pod ścianą z listą nazwisk Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu. Szefowa rządu zwiedziła również Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów.

Źródło (i zdjęcie): pis.org.pl.Wicepremier Mateusz Morawiecki: Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Dodano dnia: 25.10.2016

Dzisiaj, 25 października, mija pierwszy rok od zwycięskich dla Prawa i Sprawiedliwości wyborów parlamentarnych.
Z okazji tej rocznicy zapraszamy do zapoznania się z założeniami długofalowego planu rozwoju Polski autorstwa naszego wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Pobierz prezentację


Dzisiaj rozpoczyna się nowy rok akademicki 2016/17

Dodano dnia: 03.10.2016


77. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Dodano dnia: 17.09.2016

Dzień Sybiraka obchodzony w Polsce i wśród naszej emigracji corocznie od 2004 r. w dniu 17 września został wprowadzony do katalogu Dni Pamięci uchwałą Sejmu RP z dnia 27 września 2013 r. Sprawozdawcą projektu uchwały, w której czytamy m.in.: "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wszystkim Polakom zesłanym na Syberię, inne tereny Rosji i Związku Sowieckiego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej upamiętnia tych, którzy tam zginęli, tych, którym udało się powrócić do Ojczyzny, tych, którzy osiedli w różnych częściach świata, oraz tych, którzy pozostali w miejscu swego zesłania gdzie kultywowali polskość.", był poseł Piotr Babinetz. Po raz pierwszy oficjalne obchody państwowe tego Dnia Pamięci odbywały się w 75. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę w dniu 17 września 2014 r., także w Krośnie, gdzie uczestniczyła w nim delegacja krośnieńskiego Prawa i Sprawiedliwości. Obchody tej ważnej rocznicy zainicjował w Krośnie, jeszcze w 1999 r., właśnie poseł Piotr Babinetz.Rada Polityczna wybrała władze Prawa i Sprawiedliwości na nową kadencję

Dodano dnia: 11.09.2016

W niedzielę 11 września 2016 r. Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie wybrała członków Komitetu Politycznego PiS na trzyletnią kadencję. Wyłoniono prezydium partii, w którym obok prezesa - Jarosław Kaczyński został wybrany na lipcowym Kongresie PiS - znalazło się sześcioro wiceprezesów: Mariusz Błaszczak, Joachim Brudziński (także jako przewodniczący Komitetu Wykonawczego), Mariusz Kamiński, Adam Lipiński, Antoni Macierewicz, Beata Szydło i skarbnik Teresa Schubert. W skład Komitetu Politycznego PiS weszli również: przewodniczący Klubu Parlamentarnego Ryszard Terlecki, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki oraz dwudziestu członków zwykłych. Rada Polityczna wybrała także swego sekretarza i Komisję Etyki PiS. Zgodnie ze Statutem Prawa i Sprawiedliwości nowy Komitet Polityczny na wniosek Prezesa PiS wybierze rzeczników: dyscyplinarnego i prasowego.Realizacja programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości

Dodano dnia: 08.09.2016

Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje realizację najważniejszych punktów programu wyborczego. Po wprowadzeniu opodatkowania banków (1 lutego br.) i wdrożeniu programu "Rodzina 500+" (1 kwietnia br.) następne trzy zapowiadane rozwiązania weszły w życie w dniu 1 września 2016 r. Są to:
- zniesienie obowiązku szkolnego sześciolatków - Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców,
- darmowe leki dla osób najstarszych - Oficjalna strona rządowego projektu LEKI 75+,
- opodatkowanie hipermarketów - Podatek od sprzedaży detalicznej - wchodzą w życie nowe przepisy.
Kolejne ważne i oczekiwane przez Polaków reformy nastąpią wraz z Nowym Rokiem. Tymczasem warto zapoznać się pod powyższymi linkami z dokonanymi przed tygodniem zmianami.Dzisiaj rozpoczyna się nowy rok szkolny 2016/17

Dodano dnia: 01.09.2016
Starsze wiadomości »