Rząd Premier Beaty Szydło rozpoczyna działalność

Dodano dnia: 18.11.2015

W środę 18 listopada 2015 r. Premier Beata Szydło wygłosiła exposé, a po debacie nad nim, otrzymała wotum zaufania dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wynik głosowania:
Za 236 posłów – Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość,
Przeciw 202 posłów – kluby PO, Kukiz’15 i Nowoczesna,
Wstrzymało się 18 posłów – klub PSL i Mniejszość Niemiecka,
Nie głosowało 4 posłów.

Zapoznaj się z pełnym składem nowego rządu Prawa i Sprawiedliwości
Krośnianie w prezydiach komisji sejmowych

Dodano dnia: 17.11.2015

W dniu 16 listopada br. Sejm dokonał wyboru składów komisji sejmowych, w prezydiach których następnego dnia znaleźli się obaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości z Krosna:


Poseł Piotr BABINETZ
poseł Piotr BABINETZ został wybrany wiceprzewodniczącym KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU,


Poseł Stanisław PIOTROWICZ
poseł Stanisław PIOTROWICZ został wybrany przewodniczącym KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA.


Pełna lista posłów wybranych z listy Prawo i Sprawiedliwość w okręgu Krosno-Przemyśl wraz z ich funkcjami w Sejmie RP VIII kadencji:
– poseł Marek KUCHCIŃSKI – Marszałek Sejmu RP,
– poseł Stanisław PIOTROWICZ – przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
– poseł Piotr BABINETZ – zastępca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz członek Komisji Gospodarki i Rozwoju,
– poseł Andrzej MATUSIEWICZ – zastępca przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a także członek Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich oraz Komisji Ustawodawczej,
– poseł Bogdan RZOŃCA – zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury oraz członek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych,
– poseł Anna SCHMIDT-RODZIEWICZ – członek Komisji Kultury i Środków Przekazu i Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny,
– poseł Piotr URUSKI – członek Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.Prawo i Sprawiedliwość obejmuje władzę w Polsce

Dodano dnia: 16.11.2015Jarosław KACZYŃSKIPrezydent Andrzej DUDA Ryszard TERLECKI Marek KUCHCIŃSKI Stanisław KARCZEWSKI Premier Beata SZYDŁO
Prezydent
Andrzej DUDA
Ryszard
TERLECKI
Marek
KUCHCIŃSKI
Stanisław
KARCZEWSKI
Premier
Beata SZYDŁOWe wtorek 10 listopada br. zebrał się Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, który wybrał swoje władze: przewodniczącym został prof. Ryszard TERLECKI, wiceprzewodniczącymi są: Mariusz BŁASZCZAK, Tadeusz CYMAŃSKI (Solidarna Polska), Marek MARTYNOWSKI (także szefem senatorów PiS), Piotr NAIMSKI, Grzegorz SCHREIBER (wybrany też sekretarzem), Marek SUSKI, Wojciech SZARAMA, Jolanta SZCZYPIŃSKA, Jacek ŻALEK (Polska Razem), zaś skarbnikiem Zbigniew BABALSKI.

W dniu 12 listopada 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie obrad Sejmu RP VIII kadencji i Senatu RP IX kadencji. Marszałkiem Sejmu został wybrany Marek KUCHCIŃSKI, który otrzymał głosy 409 posłów. PiS ma także dwóch wicemarszałków Sejmu, którymi zostali prof. Ryszard TERLECKI i Joachim BRUDZIŃSKI. Jednocześnie Marszałkiem Senatu został wybrany Stanisław KARCZEWSKI, otrzymując głosy 93 senatorów. Wicemarszałkowie Senatu także z grona członków klubu Prawa i Sprawiedliwości: Grzegorz CZELEJ, Maria KOC i Adam BIELAN.

Następnego dnia Prezydent Andrzej DUDA powierzył misję sformowania rządu Prawa i Sprawiedliwości wiceprezes partii Beacie SZYDŁO.
Prawo i Sprawiedliwość w okręgu Krosno ma trzeci wynik wyborczy w Polsce

Dodano dnia: 28.10.2015

Prawo i Sprawiedliwość otrzymało większość głosów Polaków w 5 spośród 41 okręgów wyborczych:
1. Nowy Sącz – 61%
2. Rzeszów – 56%
3. KROSNO – 54%
4. Tarnów – 52%
5. Siedlce – 51%
Dziękujemy Wam za tak wielkie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu!Podziękowania Piotra Babinetza dla Wyborców

Dodano dnia: 28.10.2015

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję Mieszkańcom Podkarpacia za ogromne poparcie jakie otrzymało Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych w dniu 25 października 2015 r. Osobiście bardzo dziękuję za to, że obdarzyliście mnie Państwo ponownie swoim zaufaniem. Będę dążył do tego, aby konsekwentnie budować uczciwą i sprawiedliwą Rzeczpospolitą, jak wskazywał Marszałek Józef Piłsudski - ,,Służyć Polsce i tylko Polsce”. Będę przyczyniał się do realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości, pamiętając o swoich Wyborcach. Praca, nie obietnice. RAZEM DALIŚMY RADĘ! Dziękuję za Państwa głos, zapraszam do dalszej współpracy.

Z wyrazami szacunku
Piotr BabinetzWielkie zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w Polsce i okręgu Krosno-Przemyśl

Dodano dnia: 27.10.2015

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło samodzielną większość w obu izbach polskiego parlamentu. Jest to największe zwycięstwo wyborcze w Polsce od 1989 r. Po raz pierwszy Polską nie będzie rządzić koalicja, ale jedna formacja polityczna. Oficjalne wyniki wyborów:
1. PiS – 37,58% i 235 posłów oraz 61 senatorów,
2. PO – 24,09% i 138 posłów oraz 34 senatorów,
3. Kukiz – 8,81% i 42 posłów,
4. Nowoczesna – 7,60% i 28 posłów,
5. PSL – 5,13% i 16 posłów oraz 1 senator,
6. Mniejszość Niemiecka – 0,18% i 1 poseł,
–. kandydaci niezrzeszeni – 4 senatorów.
Poniżej progu wyborczego znalazły się: koalicja Zjednoczona Lewica (7,55%), KORWiN (4,76%), Partia Razem (3,62%).
Frekwencja: 51%.

Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w okręgu Krosno-Przemyśl znacznie wyżej niż przed czterema laty, zdobywając 175 tysięcy głosów, tj. 54% (w 2011 r. 133 tys. i 45%). Mamy teraz w naszym okręgu siedmiu posłów, czyli o jednego więcej niż w poprzedniej kadencji. Podział 11 mandatów jest więc tutaj następujący: PiS – 7, PO – 2, Kukiz – 1, PSL – 1 (w 2011 r. PiS – 6, PO – 3, PSL – 1, Palikot – 1). Wyniki wyborcze nowych posłów Prawa i Sprawiedliwości:
1. Marek KUCHCIŃSKI (Przemyśl, 35 tys. głosów)
2. Bogdan RZOŃCA (Jasło, 28 tys.)
3. Anna SCHMIDT-RODZIEWICZ (Jarosław, 16 tys.)
4. Stanisław PIOTROWICZ (Krosno, 15.747 gł.)
5. Piotr URUSKI (Sanok, 11 tys.)
6. Piotr BABINETZ (Krosno, 10.170 gł.)
7. Andrzej MATUSIEWICZ (Przemyśl, 10 tys.)
Bardzo dobre wyniki wyborcze osiągnęli również zajmując kolejne miejsca na 22-osobowej liście PiS: Adam ŚNIEŻEK (Brzozów, 8., 8 tys.), Witold LECHOWSKI (Jasło, 9., 7 tys.), Teresa PAMUŁA (Lubaczów, 10., 6 tys.). Swój wkład w sukces Prawa i Sprawiedliwości w naszym okręgu miały także kandydatki z powiatu krośnieńskiego: Lidia LIPKA (13., 3.448 gł.) i Anna WOŁTOSZ (19., 1.630 gł.). Indywidualnie największy wzrost poparcia odnotowali: Marek Kuchciński, Anna Schmidt-Rodziewicz i Bogdan Rzońca (wszyscy po 12 tys.). Wyraźnie wzrosło też poparcie dla posłów z Krosna, Piotra Babinetza i Stanisława Piotrowicza (po 3 tys.). Prawo i Sprawiedliwość na Ziemi Krośnieńsko-Przemyskiej zdobyło również obydwa mandaty do Senatu dla Alicji ZAJĄC (Jasło, 59% gł.) i Mieczysława GOLBY (Jarosław, 57% gł.).

Starsze wiadomości »