Zarząd PiS – Miasto Krosno


Krzysztof Babinetz

Przewodniczący Zarządu Komitetu PiS Miasto Krosno


Alicja Serwińska

SekretarzSeweryn Myśliwiec

Skarbnik


Członkowie:

Andrzej Kucharski
Piotr Masłowski
Adam Przybysz
Małgorzata Szybiak