Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Miasta Krosna
Krzysztof BABINETZ

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krosna

43 lata, politolog, pracownik Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, przewodniczący Zarządu Osiedla „Południe”, organizator akcji pomocowych także w innych dzielnicach Miasta, aktywnie zabiega o realizację postulatów Mieszkańców, działa w Klubie „Gazety Polskiej”, przewodniczący Zarządu PiS Miasta Krosna.

Kazimierz MAZUR

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

61 lat, mgr fizyki, wieloletni wicedyrektor i dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, pracuje w Katolickim Liceum w Krośnie, były wiceprezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, wiceprzewodniczący Rady Miasta z klubu Prawa i Sprawiedliwości, żonaty, troje dzieci.

Paweł KRZANOWSKI

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

46 lat, mgr inżynier ochrony środowiska, dyrektor ds. technicznych w Polskiej Spółce Gazownictwa – oddział Krosno, projektował i nadzorował inwestycje w branży gazowniczej, członek Rady Społecznej Szpitala w Krośnie, przewodniczący Klubu Radnych PiS Miasta Krosna. Żona Beata, córki: Zuzanna i Ewa.

Sławomir BĘBEN

Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

46 lat, żonaty, czterech synów, bezpartyjny, wykształcenie wyższe – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego oraz WSZiB w Krakowie. Radny Miasta Krosna i Dzielnicy „Polanka” oraz Przew. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 w Krośnie-Polance. Współinicjator projektów dotyczących rozwoju naszego Miasta.

Wojciech BYCZYŃSKI

30 lat, mgr ekonomii, pracownik Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, wiceprezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Guzikówka” Krosno, wiceprezes Stowarzyszenia „Kogel Mogel”, skarbnik Towarzystwa Przyjaciół Szpitala, w latach 2011–2015 Radny Dzielnicy „Polanka”.

Paulina GUZIK

30 lat, mgr psychologii, prowadzi własną działalność gospodarczą świadcząc usługi psychologiczne z zakresu: medycyny pracy, psychologii transportu oraz terapeutyczne dla dzieci z autyzmem. Udziela się w kampaniach społecznych i charytatywnych. Zamężna, mama sześcioletniego synka Stasia.

Adam PRZYBYSZ

48 lat, doktor nauk o kulturze fizycznej, były lekkoatleta – sportowiec 2001 r. w Krośnie. Pracownik naukowy PWSZ w Krośnie. Od 2007 r. zaangażowany w sprawy Osiedla „Tysiąclecia”. Od 2011 r. członek Rady Parafialnej przy krośnieńskiej Farze, od 2014 r. Radny Miasta Krosna, żonaty, ma trzech synów.

Małgorzata SZELIGA

49 lat, mgr ekonomii. Studia podyplomowe z zarządzania podmiotami leczniczymi i administracja publiczna, a obecnie doktoranckie. Autorka publikacji z zarządzania ochroną zdrowia. Kierownik Działu Kadr Szpitala, nauczyciel PWSZ w Krośnie. Mieszka w Dzielnicy „Krościenko Niżne”. Zamężna, dwóch synów.

Adam SKIBA

(mandat wygaszony 30 maja 2019 r.)

53 lata, żonaty, sześcioro dzieci, mgr inżynier rolnik, ponad 20 lat pracuje dla mieszkańców, najpierw w Krośnie, później na stanowiskach kierowniczych w Urzędzie Marszałkowskim, prezes Woj. Funduszu Ochrony Środowiska, realizował programy o zasięgu wojewódzkim, działa społecznie na rzecz Krośnian.

Janusz HEJNAR

(mandat objęty 30 sierpnia 2019 r.)

43 lata, prowadzi własna działalność gospodarczą, Krośnianin, za najważniejsze problemy uważa: wysokie podatki, opłaty za śmieci dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz wprowadzenie nowego podatku od wód deszczowych i roztopowych, bezpartyjny, radny Miasta Krosna od 2010 r. z listy PiS.