Skład rządu Prawa i Sprawiedliwości w 2007 r.

Dodano dnia: 18.11.2015


Premier Jarosław KACZYŃSKI
Wicepremierzy:
Zyta GILOWSKA,
Przemysław GOSIEWSKI.


Ministrowie:
– Min. Sprawiedliwości – Zbigniew ZIOBRO,
– Min. Spraw Zagranicznych – Anna FOTYGA,
– Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji – Władysław STASIAK,
– Min. Obrony Narodowej – Aleksander SZCZYGŁO,
– Min. Finansów – Zyta GILOWSKA,

– Min. Gospodarki – Piotr WOŹNIAK,
– Min. Skarbu Państwa – Wojciech JASIŃSKI,
– Min. Pracy i Polityki Społecznej – Joanna KLUZIK-ROSTKOWSKA,
– Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Wojciech MOJZESOWICZ,
– Min. Środowiska – Jan SZYSZKO,

– Min. Zdrowia – Zbigniew RELIGA,
– Min. Edukacji Narodowej – Ryszard LEGUTKO,
– Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Michał SEWERYŃSKI,
– Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kazimierz UJAZDOWSKI,
– Min. Sportu i Turystyki – Elżbieta JAKUBIAK,

– Min. Rozwoju Regionalnego – Grażyna GĘSICKA,
– Min. Transportu – Jerzy POLACZEK,
– Min. Budownictwa – Mirosław BARSZCZ,
– Min. Gospodarki Morskiej – Marek GRÓBARCZYK,

– Min. bez teki – Mariusz BŁASZCZAK – szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
– Min. bez teki – Przemysław GOSIEWSKI – przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów,
– Min. bez teki – Zbigniew WASSERMANN – koordynator służb specjalnych.

Aktualności

Skład rządu Prawa i Sprawiedliwości w 2015 r.

Zdjęcia: www.pis.org.pl, Sejm RP, Senat RP, Parlament Europejski, tygodnik Wprost.