Skład rządu Prawa i Sprawiedliwości w 2015 r.

Dodano dnia: 18.11.2015


Premier Beata SZYDŁO
Wicepremierzy:
Piotr GLIŃSKI,
Jarosław GOWIN,
Mateusz MORAWIECKI.


Ministrowie:
– Min. Sprawiedliwości – Zbigniew ZIOBRO,
– Min. Spraw Zagranicznych – Witold WASZCZYKOWSKI,
– Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mariusz BŁASZCZAK,
– Min. Obrony Narodowej – Antoni MACIEREWICZ,
– Min. Finansów – Paweł SZAŁAMACHA,

– Min. Rozwoju – Mateusz MORAWIECKI,
– Min. Skarbu Państwa – Dawid JACKIEWICZ,
– Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta RAFALSKA,
– Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof JURGIEL,
– Min. Środowiska – Jan SZYSZKO,

– Min. Zdrowia – Konstanty RADZIWIŁŁ,
– Min. Edukacji Narodowej – Anna ZALEWSKA,
– Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław GOWIN,
– Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotr GLIŃSKI,
– Min. Sportu i Turystyki – Witold BAŃKA,

– Min. Infrastruktury i Budownictwa – Andrzej ADAMCZYK,
– Min. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marek GRÓBARCZYK,
– Min. Cyfryzacji – Anna STREŻYŃSKA,

– Min. bez teki – Mariusz KAMIŃSKI – koordynator służb specjalnych,
– Min. bez teki – Beata KEMPA – szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
– Min. bez teki – Henryk KOWALCZYK – przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów,
– Min. bez teki – Krzysztof TCHÓRZEWSKI – organizator nowego ministerstwa ds. energii,
– Min. bez teki – Elżbieta WITEK – Rzecznik prasowy Rady Ministrów.

Aktualności

Skład rządu Prawa i Sprawiedliwości w 2007 r.

Zdjęcia: www.pis.org.pl, Sejm RP, Senat RP, Parlament Europejski, tygodnik Wprost.