Skład rządu Prawa i Sprawiedliwości w 2018 r.

Dodano dnia: 09.01.2018


Premier
Mateusz MORAWIECKI
Wicepremierzy:
Piotr GLIŃSKI,
Jarosław GOWIN,
Beata SZYDŁO.


Ministrowie:
– Min. Sprawiedliwości – Zbigniew ZIOBRO,
– Min. Spraw Zagranicznych – Jacek CZAPUTOWICZ,
– Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji – Joachim BRUDZIŃSKI,
– Min. Obrony Narodowej – Mariusz BŁASZCZAK,
– Min. Finansów – Teresa CZERWIŃSKA,

– Min. Inwestycji i Rozwoju – Jerzy KWIECIŃSKI,
– Min. Energii – Krzysztof TCHÓRZEWSKI,
– Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta RAFALSKA,
– Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof JURGIEL,
– Min. Środowiska – Henryk KOWALCZYK,

– Min. Zdrowia – Łukasz SZUMOWSKI,
– Min. Edukacji Narodowej – Anna ZALEWSKA,
– Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław GOWIN,
– Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotr GLIŃSKI,
– Min. Sportu i Turystyki – Witold BAŃKA,

– Min. Infrastruktury – Andrzej ADAMCZYK,
– Min. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marek GRÓBARCZYK,
– Min. Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwiga EMILEWICZ,

– Min. bez teki – Mariusz KAMIŃSKI – koordynator służb specjalnych,
– Min. bez teki – Beata KEMPA – ds. pomocy humanitarnej.

Aktualności

Skład rządu Prawa i Sprawiedliwości w 2015 r.

Skład rządu Prawa i Sprawiedliwości w 2007 r.

Zdjęcia: www.premier.gov.pl