Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Województwa Podkarpackiego
Jerzy Borcz

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

63 lata, matematyk, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Rzeszów, członek Rady Społecznej Szpitala w Krośnie i Kapituły Orderu "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego", żonaty, dwie córki, dwoje wnucząt.

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów
Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
Komisja Główna
Komisja Statutowa

Joanna Bril

46 lat, mieszka w Jedliczu, dr nauk technicznych w dyscyplinie transport (logistyka), prodziekan Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle, mężatka i matka dorosłej córki; objęła mandat Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Woj. Podkarpackiego po wejściu Adama Śnieżka do Sejmu RP.

Komisja Rozwoju Regionalnego
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Komisja Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji