Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Województwa Podkarpackiego
Jerzy Borcz

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

59 lat, matematyk, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, wicedyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych OT Rzeszów, członek Rady Społecznej Szpitala w Krośnie i Kapituły Orderu "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego", żonaty, dwie córki, dwoje wnucząt.

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów
Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej
Komisja Główna

Dorota Chilik

43 lata, specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE, prowadzi własną działalność gospodarczą, mężatka, matka pięciorga dzieci; objęła mandat Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Podkarpackiego po wyborze Tadeusza Pióro na Burmistrza Miasta Sanoka.

Przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji
Komisja Rozwoju Regionalnego