Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Województwa Podkarpackiego
Jerzy Borcz

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

63 lata, matematyk, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Rzeszów, członek Rady Społecznej Szpitala w Krośnie i Kapituły Orderu "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego", żonaty, dwie córki, dwoje wnucząt.

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów
Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
Komisja Główna
Komisja Statutowa