WydarzeniaUroczystość Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Ofiar Tragedii Smoleńskiej

Dodano dnia: 12.12.2013

Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Klub Gazety Polskiej w Krośnie oraz Prawo i Sprawiedliwość w Krośnie zorganizowali uroczystość pamięci Żołnierzy Wyklętych 9 grudnia 2013 r. o godz. 18 w sali konferencyjnej PiS w Krośnie odbyła się promocja albumu wydanego przez Oficynę Wydawniczą „Volumen” pt. „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. ANTYKOMUNISTYCZNE PODZIEMIE ZBROJNE PO 1944 ROKU”. Album zawiera artykuły o głównych organizacjach antykomunistycznego podziemia zbrojnego, ok. 1500 zdjęć oraz kilkaset krótkich biogramów Żołnierzy Wyklętych; opatrzony indeksem nazwisk, jest najpełniejszym kompendium wiedzy na ten temat. W zamyśle wydawcy – Adama Borowskiego i autorów jest też wyrazem hołdu należnego bohaterom opisywanych wydarzeń. Relacja Adama Borowskiego była połączona z koncertem Pawła Piekarczyka – z programu "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. PODZIEMNA ARMIA POWRACA". Zainteresowanie było bardzo duże, sala konferencyjna była pełna, a album wydawcy Adama Borowskiego i piosenki Pawła Piekarczyka spotkały się z ogromnym entuzjazmem i gromkimi brawami.
Następnego dnia w kościele Ojców Kapucynów w Krośnie odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny i Ofiar Tragedii Smoleńskiej.Spotkanie z uczestnikami Motocyklowego Rajdu Katyńskiego

Dodano dnia: 15.10.2013

W niedzielę 13 października 2013 r. z inicjatywy Posła na Sejm RP Piotra Babinetza oraz Klubu Gazety Polskiej w Krośnie zorganizowano spotkanie w Sali św. Ojca Pio z uczestnikami Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Spotkanie poprzedziła Msza św. w Kościele Ojców Kapucynów w Krośnie w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii smoleńskiej, Mszę odprawił i homilię wygłosił ks. dr Zbigniew Pałka z Sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór w Skalniku.
Gośćmi spotkania byli: dr Jerzy Kirszak z Wrocławia (pięciokrotny uczestnik) i Mariusz Grodecki z Głogowa Małopolskiego (dwukrotny uczestnik), którzy wygłosili prelekcje i zaprezentowali zdjęcia z Rajdów Katyńskich.

Pobierz relację ze spotkania


Spotkanie posła Mariusza Kamińskiego z mieszkańcami Krosna i powiatu

Dodano dnia: 09.09.2013

W sobotę 7 września 2013 r. w sali św. Ojca Pio przy klasztorze Ojców Kapucynów w Krośnie odbyło się spotkanie z posłem Mariuszem Kamińskim – wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, byłym szefem CBA oraz posłami Piotrem Babinetzem i Stanisławem Piotrowiczem, którzy byli jego współorganizatorami. W spotkaniu uczestniczyło około 130 osób z Krosna i powiatu. Poseł Kamiński przybliżył swoją działalność z czasów kiedy był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mówił też o bieżącej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej. Odpowiadał na pytania zadawane przez zgromadzoną na sali widownię. Jako wiceprezes PiS zaprezentował argumenty za koniecznością odsunięcia od władzy koalicji PO–PSL oraz przedstawił główne założenia programu społeczno-gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości, które będą realizowane po przejęciu władzy, jeśli taka będzie wola wyborców.

Warto przypomnieć, że poseł Mariusz Kamiński gościł już w Krośnie, również na zaproszenie Piotra Babinetza. Było to 17 września 1999 r. po Mszy św. w intencji poległych w walce z najazdem sowieckim. Oddział Krosno Stowarzyszenia „Liga Republikańska” organizował wtedy uroczystość pamięci wszystkich obrońców Ojczyzny, Niepodległości i Wiary zamordowanych przez komunistów. Mariusz Kamiński pełnił wówczas funkcję przewodniczącego Rady Krajowej Stowarzyszenia „Liga Republikańska”. Spotkanie to miało miejsce także na sali św. Ojca Pio.Krośnieńskie uroczystości upamiętniające Ofiary Zbrodni Wołyńskiej

Dodano dnia: 11.07.2013

11 lipca (czwartek) 2013 r. Prawo i Sprawiedliwość Krosno zorganizowało uroczystości dla UPAMIĘTNIENIA OFIAR LUDOBÓJSTWA UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW OUN – UPA NA POLAKACH NA WOŁYNIU I KRESACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH II RP W 70. ROCZNICĘ ZBRODNI.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. o godz. 18.30 w intencji Ofiar Zbrodni Wołyńskiej – Kościół Ojców Kapucynów w Krośnie. Homilię wygłosił ks. Dariusz Wilk. Po Mszy św., w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele Samorządu Wojewódzkiego - Wicemarszałek Tadeusz Pióro, Radny Władysław Turek a Marszałek Województwa Władysław Ortyl skierował do uczestników list. Obecni na uroczystości byli również Strzelcy z Brzozowa, Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego - Henryk Kozik, przedstawiciele Biur Senatorskich i Poselskich PiS, Prezydent Miasta Krosna, Radni Prawa i Sprawiedliwości Miasta Krosna, Klub Gazety Polskiej, Prawo i Sprawiedliwość Krosno, Forum Młodych PiS Krosno, nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów pod krzyżem na placu przed Kościołem Ojców Kapucynów. Po części oficjalnej w Sali Konferencyjnej Biura Prawa i Sprawiedliwości można było obejrzeć film dokumentalny „Kryptonim »Pożoga«. Dramat wołyński (1939–1945)”. Poseł Piotr Babinetz nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystościach, ze względu na toczące się w Warszawie obrady sejmu m.in. w sprawie upamiętnienia Polaków pomordowanych na Wołyniu w 1943 roku. W imieniu Posła list do zgromadzonych przeczytała Dyrektor Biura - Katarzyna Guzik.Dzień Flagi Narodowej

Dodano dnia: 06.05.2013

W czwartek 2 maja krośnieńskie Prawo i Sprawiedliwość oraz Forum Młodych PiS Krosno wzięło udział w obchodach Dnia Flagi Narodowej. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony został 20 lutego 2004 roku. Właśnie w tym dniu na krośnieńskim Rynku członkowie PiS rozdawali mieszkańcom flagi narodowe, gazetki, ulotki i gadżety PiS. Najbardziej z otrzymania biało-czerwonej flagi cieszyły się dzieci. Była to również dobra okazja do rozmów z mieszkańcami na różne tematy społeczne, polityczne czy gospodarcze.

Równolegle zbierane były podpisy na listach dotyczących: ustanowienia 11 lipca – Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, akcji „Ratuj Maluchy”, przedłużenia emisji filmu „Cristiada” oraz akcji antyaborcyjnej.

Wśród osób, które włączyły się w akcję byli m.in. poseł Piotr Babinetz, radni Miasta Krosna – Paweł Krzanowski i Kazimierz Mazur, członkowie Zarządu PiS Krosno: Marian Lorek i Krzysztof Babinetz, członkowie Forum Młodych: Marcin Józefowicz, Łukasz Kwolek i Arkadiusz Wajda, oraz członkowie i sympatycy PiS.Krośnieńskie uroczystości upamiętniające Ofiary Tragedii Smoleńskiej

Dodano dnia: 18.04.2013

W niedzielę 14 kwietnia br. w Krośnie odbyły się uroczystości III Rocznicy Tragedii Smoleńskiej, której organizatorami był Klub Gazety Polskiej oraz Prawo i Sprawiedliwość. W uroczystościach uczestniczyli także członkowie Forum Młodych PiS Miasta Krosna. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Krosna i powiatu krośnieńskiego najpierw uczestniczyli w Mszy św. w kościele Ojców Kapucynów, której przewodniczył Archiprezbiter Krośnieński - ks. Kazimierz Kaczor, a Słowo Boże wygłosił ks. Tadeusz Biały.

Po Mszy przed kościołem nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Ofiary Tragedii Smoleńskiej i przed tablicą śp. Ryszarda Kaczorowskiego. Wśród delegacji składających kwiaty był m.in. Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz. Kolejnym punktem uroczystości było spotkanie z rodziną śp. Zbigniewa Wassermana - żoną Haliną i córką Małgorzatą. Małgorzata Wassermann opowiadała o wydarzeniach 10 kwietnia 2010 r. oraz dniach następnych, o wizycie w Smoleńsku, o pogrzebie swojego ojca. Obecny na sali Poseł Stanisław Piotrowicz opowiedział zebranym o pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.

Zebrani na sali uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań gościom. Na sam koniec Poseł Piotr Babinetz podziękował: rodzinie śp. Zbigniewa Wassermana za przyjazd do Krosna i podzielenie się swoimi refleksjami z uczestnikami spotkania, Ojcom Kapucynom za możliwość organizacji spotkania w sali o. Pio. Marcin Józefowicz - Przewodniczący Forum Młodych PiS w Krośnie przekazał Pani Małgorzacie Wassermann obraz z Panoramą Krosna podarowany przez Romana Grabowskiego w podziękowaniu za pomoc w sprawie rozwiązywania problemów dotyczących mieszkań zakładowych w Krośnie.Marsz Modlitewny "STOP LAICYZACJI I DYSKRYMINACJI"

Dodano dnia: 01.12.2012

W sobotę 1 grudnia odbył się w Krośnie Marsz Modlitewny zorganizowany pod hasłem "Stop laicyzacji i dyskryminacji". W marszu wzięło udział ponad 2500 osób, mieszkańców Krosna i okolicznych miejscowości. Marsz odbył się z inicjatywy parafialnych grup duszpasterskich, głównie Akcji Katolickiej i innych stowarzyszeń. Po Mszy Świętej, podczas której homilię wygłosił ks. prałat dr Waldemar Janiga zgromadzeni uczestnicy przeszli w asyście policji i straży miejskiej spod kościoła Ojców Kapucynów, ulicami Staszica i Lwowską, pod pomnik papieski.

W marszu uczestniczyli m.in. posłowie Prawa i Sprawiedliwości: Piotr Babinetz i Stanisław Piotrowicz z Krosna oraz Bogdan Rzońca z Jasła, a także starosta Jan Juszczak, radni i działacze Prawa i Sprawiedliwości wraz z transparentami odnoszącymi się treścią do sprawy wolności mediów i praw dla TV TRWAM.

Poseł Babinetz powiedział, że w marszu uczestniczy z obowiązku jakim jest wsparcie wolnych, niezależnych mediów w Polsce. Wolne i niezależne media, w tym media katolickie, szczególnie Telewizja Trwam, jest dyskryminowana przy aprobacie środowiska obecnie rządzącego. Musimy się upominać o wolne media. Wolność mediów jest podstawą demokracji, ale też wolności i niepodległości każdego Narodu. W okresie komunizmu jednym z podstawowych celów, o które walczyła opozycja była prawda i wolność mediów, zniesienie cenzury - przypomniał poseł. Podkreślił, że takie marsze są ważnym elementem, tworzącym wspólnotę - Jest dużo ludzi, widać, że jest zainteresowanie pluralizmem i wolnością słowa - podsumował poseł.

Uczestnicy marszu nieśli transparenty i flagi narodowe, śpiewali pieśni religijne i patriotyczne; na trasie wspólnie, głośno się modlono. Na zakończenie obecni na marszu zebrali się wokół pomnika bł. Jana Pawła II. Tam wygłoszono przemówienia, a ks. archiprezbiter Kazimierz Kaczor odczytał petycję, w której uczestnicy krośnieńskiego marszu domagają się zaprzestania dyskryminacji i umożliwienia powszechnej dostępności TV TRWAM, która zostanie przekazana Janowi Dworakowi, Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.Wizyta Prezesa Prawa i Sprawiedliwości - Jarosława Kaczyńskiego w Krośnie

Dodano dnia: 21.10.2012

W dniu 21 października odbyło się spotkanie otwarte mieszkańców powiatu krośnieńskiego z Prezesem Prawa i Sprawiedliwości - Jarosławem Kaczyńskim. Na spotkanie w sali krośnieńskiego ArtKina, które poprowadził Poseł Piotr Babinetz, przybyło ponad 700 osób. Zgromadzeni przywitali prezesa owacją na stojąco, przyjmując jego słowa z wielkim entuzjazmem.

Jarosław Kaczyński przedstawił stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w najbardziej kluczowych kwestiach dotyczących polskiej gospodarki i polityki. Krośnieńskie spotkanie było częścią ogólnopolskiego objazdu wszystkich okręgów i województw. Są one doskonałą okazją do przedstawienia Alternatywy dla Polski - programu Prawa i Sprawiedliwości będącego lekarstwem na walkę z kryzysem w Polsce.

Jarosław Kaczyński spotkał się również z dziennikarzami na wywiadach w Hotelu Portius w Krośnie, gdzie odpowiadał na zadawane mu pytania.Spotkanie z Prof. Ryszardem Terleckim

Dodano dnia: 25.03.2012

W dniu 25 marca w Sali Konferencyjnej PiS w Krośnie odbyło się kolejne spotkanie w ramach organizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość Akademii Politycznej z Prof. Ryszardem Terleckim - polskim historykiem, nauczycielem akademickim, profesorem nauk humanistycznych, dziennikarzem i politykiem. Głównym tematem niedzielnego spotkania była obecna sytuacja w kraju, a motywem przewodnim pytanie: "Co zagraża pomyślnej przyszłości polskiego państwa ?".

Od dłuższego czasu można zaobserwować w Polsce zjawisko celowego niszczenia świadomości obywatelskiej, a życie publiczne staje się polem politycznych manipulacji. Wiedza młodego pokolenia na temat najnowszej historii i realiów bieżącej polityki, jest coraz uboższa. Prawo i Sprawiedliwość dąży do nadania działalności publicznej charakteru narodowej służy i podejmuje starania o upowszechnienie edukacji politycznej, ekonomicznej i historycznej czemu mają służyć wykłady zaproszonych gości i dyskusje toczone w ramach Akademii Politycznej.Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości z wizytą w powiecie krośnieńskim

Dodano dnia: 25.03.2012

fot. Piotr Dymiński www.piotrdyminski.pl

W ubiegłą niedzielę - 25 marca w naszym powiecie odbyły się liczne spotkania z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości, którzy zawitali do nas z różnych stron Polski. Pani prof. Józefa Hrynkiewicz spotkała się z mieszkańcami Krosna, poruszając przede wszystkim tematykę dotyczącą reformy emerytalnej i innych bardzo ważnych problemów społecznych. Spotkanie było doskonałą okazją, by zadać Pani Poseł pytania dotyczące obecnej trudnej sytuacji kraju i zapoznać się ze stanowiskiem Prawa i Sprawiedliwości w tych kwestiach. Przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość mówi stanowcze "nie" pomysłom dotyczącym podwyższenia obowiązkowego wieku emerytalnego do 67 lat. "Propozycja przedłużenia wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i dla mężczyzn nie ma uzasadnienia demograficznego, społecznego, ekonomicznego i prawnego. My mówimy: najpierw praca dla młodych ludzi. Tak, żeby mieli dochód, mieszkanie i mogli założyć rodzinę i mieć dzieci" - podkreślała prof. Hrynkiewicz.

W gronie parlamentarzystów, którzy wzięli udział w spotkaniach z mieszkańcami Odrzykonia, Dukli, Zręcina i Korczyny byli posłowie: Krzysztof Lipiec, Jarosław Rusiecki, Maria Zuba, Lech Sprawka oraz senator Krzysztof Słoń. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w biurze PiS Posła Piotra Babinetza parlamentarzyści podzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Gospodarz tego spotkania Poseł Piotr Babinetz mówił: "Uważamy, że musimy bezpośrednio w takich spotkaniach udzielać Polakom jak najwięcej informacji o tym, co dzieje się w Polsce, a także, co równie ważne, uzyskiwać informacje i sygnały o tym, jakimi sprawami w pierwszej kolejności się zajmować".

Więcej zdjęć


Zaproszenie na spotkanie z Prof. Józefą Hrynkiewicz i Prof. Ryszardem Terleckim

Dodano dnia: 21.03.2012

NIEDZIELA, 25 MARCA 2012 R. - KROSNO

Spotkanie z Prof. Józefą Hrynkiewicz - sala o.Pio, Klasztor Kapucynów, KROSNO, godz. 14.30

Spotkanie z Prof. Ryszardem Terleckim - Sala Konferencyjna PiS ul. Tkacka 2 a, KROSNO, godz. 17.00

Zobacz szczegóły

Koncert poświęcony "Żołnierzom Wyklętym" w Sali Konferencyjnej Prawa i Sprawiedliwości w Krośnie

Dodano dnia: 10.03.2012

W dniu 10 marca odbył się koncert Andrzeja Kołakowskiego - działacza opozycyjnego, barda i poety, poświęcony pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Koncert, który został zorganizowany przez krośnieński Klub Gazety Polskiej, Posła Piotra Babinetza i Posła Stanisława Piotrowicza, miał miejsce w nowej Sali Konferencyjnej Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Tkackiej 2A w Krośnie. Wzruszona publiczność, po ponad godzinnym występie, nagrodziła wykonawcę gromkimi brawami.

Więcej zdjęć


Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w Krośnie

Dodano dnia: 07.03.2012

W dniu 7 marca w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", odbyła się sesja popularnonaukowa, a także uroczysta Msza Św. w Kościele Farnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Krośnie. W ten sposób krośnianie oddali hołd bohaterom antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej, poległym w obronie Ojczyzny.

Licznie przybyłych gości na uroczystości w auli PWSZ w Krośnie powitał Rektor prof. dr hab. Janusz Gruchała. Następnie głos zabrał jeden z organizatorów uroczystości Poseł Piotr Babinetz, który wygłosił prelekcję na temat: "Żołnierze Wyklęci w Krośnieńskim", przedstawiając dzieje osób z naszego regionu walczących w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Jednym z prelegentów podczas konferencji w Krośnie był również dr Krzysztof Kaczmarski - Naczelnik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, który przedstawił tragiczne losy antykomunistycznego podziemia w Rzeszowszczyźnie po 1944 roku.

Losy "Żołnierzy Wyklętych" i święto ich upamiętniające są w sposób szczególny bliskie Posłowi Babinetzowi, gdyż był on posłem sprawozdawcą projektu ustawy pamięci Żołnierzy Wyklętych. Należy przypomnieć, że ustawa o ustanowieniu 1 Marca świętem państwowym - Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", została uchwalona przez Sejm RP w dniu 4 lutego 2011 r.

Uroczyste obchody Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w Krośnie zakończyła Msza św. w intencji "Żołnierzy Wyklętych" i Konfederatów Barskich. Po niej nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą W hołdzie ofiarom terroru komunistycznego przy ul. Portiusa w Krośnie.


Wykład Posła Biotra Babinetza poświęcony "Żołnierzom Wyklętym"

Alternative content


Więcej zdjęć


Zaproszenie na uroczystości Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Dodano dnia: 01.03.2012

ŚRODA, 7 MARCA 2012 R. - KROSNO

Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

ul. Kazimierza Wielkiego 4

Zobacz szczegóły

10 MARCA 2012 R. (SOBOTA), GODZ. 17.00

Sala Konferencyjna Prawa i Sprawiedliwości

Krosno, ul. Tkacka 2a

Zobacz szczegółyCzłonkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości na spotkaniu opłatkowym w Krośnie i Rzeszowie

Dodano dnia: 28.01.2012

Jak co roku, Biuro Poselskie Piotra Babinetza zorganizowało spotkanie opłatkowe dla członków i Sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Krośnie. Licznie zgromadzonych w dniu uroczyście powitali zaproszeni goście m.in.: Wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Poseł Piotr Babinetz, Poseł Stanisław Piotrowicz oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba. Swoją obecnością zaszczycili spotkanie także przedstawiciele władz powiatowych, radni miasta Krosna oraz członkowie Klubu Gazety Polskiej.

Zgodnie z tradycją, po modlitwie, którą odmówił Ks. Doktor Wojciech Pac, złożono sobie życzenia i połamano się opłatkiem. Spotkanie było doskonałą okazją do dokonania podsumowań minionego roku i przeprowadzenia rozmów na temat przyszłych działań i inicjatyw Prawa i Sprawiedliwości. Wymieniono się także poglądami na temat obecnej sytuacji w kraju i na świecie oraz dyskutowano nad przyszłością regionu.

W dniu 29 stycznia odbyło się także Noworoczne Spotkanie Prawa i Sprawiedliwości w Rzeszowie, które zgromadziło członków i sympatyków PiS z regionu Podkarpacia.

Więcej zdjęć


Spotkanie z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim

Dodano dnia: 28.09.2011

Spotkanie ze Zdzisławem Krasnodębskim i projekcja filmu Lider o Jarosławie Kaczyńskim

Zaproszenie na spotkanie z Prof. dr hab. Zdzisławem Krasnodębskim na temat: Globalizacja, wolność narodów i nowoczesny patriotyzm, które odbędzie się w Krośnie, w poniedziałek 3 października o godz. 16.00.

Prezentacja kandydatów PiS do Sejmu i Senatu RP.

Projekcja filmu Lider o Jarosławie Kaczyńskim.

Zobacz plakatfot. www.krasnodebscy.com.plLider - film dokumentalny o Jarosławie Kaczyńskim

Dodano dnia: 30.09.2011


Uroczystości 17 września

Dodano dnia: 15.09.2011

Zaproszenie na uroczystości 17 września

Uroczystość pamięci ofiar sowieckiej agresji na Polskę z 1939 roku oraz tragedii smoleńskiej.

17 września (sobota) 2011, godzina 18.30, Kościół Ojców Kapucynów w Krośnie.

Po Mszy św. w intencji Ojczyzny i emisji filmu Anny Ferens "Co mogą martwi jeńcy?" odbędzie się spotkanie z senatorami Alicją Zając i Stanisławem Piotrowiczem oraz posłem Piotrem Babinetzem.

Zobacz plakat